Blue Flower

 Przedszkole prowadzi postępowanie uzupełniające na wolne miejsca do oddziałów w Stradunii i Rozkochowie.

Wnioski będą przyjmowane w terminie od 03.04.2018 r. do 10.04.2018 r.

 

>>>Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do Publicznego Przedszkola w Walcach

 

Przypominamy, że do dnia 26.03.2018 r. należy złożyć potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia (druki dostępne w placówkach i na stronie - poniżej)

 

>>> Oświadczenie o wyrażeniu woli zapisu do Publicznego Przedszkola w Walcach

 

>>>Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Publicznego Przedszkola w Walcach

 

>>> Liczba wolnych miejsc

>>Zarządzenie Wójta Gminy Walce w sprawie określenia terminów rekrutacji  do publicznych przedszkoli.

>>> Uchwała Rady Gminy w sprawie ustalenia kryteriów

 

Ogłoszenie

Publiczne Przedszkole w Walcach informuje,

że wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola na wolne miejsca na rok szkolny 2018/2019 będą przyjmowane od dnia 26.02.2018 r. do 16.03.2018 r.

Druki wniosków będą do pobrania na stronie internetowej przedszkola www.joomla.ppwalce.plw zakładce Rekrutacja/Dokumenty do pobrania

 lub w placówkach przedszkolnych:

– Walce, ul. Konopnickiej 6

– Walce, ul. Mickiewicza 2

– Rozkochów, ul. Wiejska 28

– Stradunia, ul. Powstańców Śl. 32

Wnioski należy składać do dyrektora przedszkola.