Blue Flower

Nasze przedszkole Uchwałą Rady Gminy w Walcach zostało utworzone  1 września 2002 r wraz z oddziałami zamiejscowymi w Walcach, Grocholubiu (został zamknięty w 2009 r), Rozkochowie oraz Straduni. Główna siedziba przedszkola mieści się w centrum wsi przy ul. Konopnickiej 6.Każdy budynek przedszkolny posiada przestrzenne sale do zajęć, szatnie, łazienki.Wokół każdej placówki rozciąga się ogród z kompletem urządzeń do zabaw.

W naszym przedszkolu dziecko:

  • znajduje możliwość indywidualnego rozwoju,

  • zdobywa wiedzę i umiejętności dzięki aktywnym metodom pracy,

  • poznaje swoje prawa,

  • czuje się bezpiecznie w życzliwej, dobrej atmosferze,

  • uczy się zachowań asertywnych