Blue Flower

 

Przypominamy, że rodzice dzieci, których liczba punktów uzyskanych podczas rektutacji gwarantuje przyjęcie do przedszkola, do dnia 31.03.2017 r. muszą oddać  pisemne oświadczenie o wyrażeniu woli zapisu do wybranego przedszkola.

Nie złożenie takiego oświadczenie oznacza rezygnację z miejsca.